Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

 

- Generalforsamling 2020 -


Generalforsamlingen afholdes fredag d. 7. februar 2020 kl. 19.00 i Elkjær Hallen, Gammelbyvej 43, Grønbjerg, 7323 Give.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og skriftfører
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Flugtskydningsudvalgets beretning
 5. Indkomne forslag
  • Fremsat af bestyrelsen: Antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra nuværende 5 til 7.
  • Fremsat af Birte Laursen: Hunde skal bære vest under jagt.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Bjarne Skjoldbjerg (modtager ikke genvalg) og Thure Krarup (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af medlemmer til flugtskydningsudvalget
 9. Årets jæger
 10. Eventuelt
 11. Valg af suppleanter
 12. Valg af revisor

Efter generalforsamlingen er der en let anretning.

Derefter vil der være lodtrækning til bukkejagt 2020.